Skladování

Hlavní činnosti, které v našich prostorách zajišťujeme, jsou příjem, vykládka a třídění zboží s následným uskladněním. K těmto činnostem je využívána odpovídající manipulační technika (VZV od 1.3 do 3,5 tuny) či dostatečný počet pracovníků. Zabezpečujeme též třídění a kompletaci zboží podle přání zákazníka a to jak pro následnou expedici pro kamionovou přepravu nebo přípravu zboží pro e-shop. Manipulace se zbožím je buď ruční nebo mechanizovaná a to podle rozsahu a velikosti zboží, tj. kusová, kartonová nebo paletová. Pro speciální potřeby provádíme zaskladnění do speciálních druhů palet pro automobilový průmysl (palety s bočnicemi). Vyskladnění, nakládku a expedici včetně kompletace palet s různými druhy zboží provádíme podle přání zákazníka či odběratele.

Systémy evidence: Jsme schopni spolupracovat se systémy zákazníka SAP a jiné s tím, že samozřejmě firma využívá metody FIFO, FEFO a LIFO.

Skladování speciálního zboží: Firma disponuje volnými skladovacími plochami pro skladování sypkých materiálů, dále volnými plochami pro skladování různé techniky a to buď volně na prostranství, nebo pod přístřeškem. Zároveň firma disponuje skladovacími plochami a to buď volně, nebo v uzavřených objektech pro skladování zvláště těžké techniky (výrobní lisy a vstřikovací linky). Pro příjem a výdej tohoto zboží je zabezpečena VZV technika do 9 tun. Pro systémy s vyšší hmotností je objednávána speciální technika.

Firma se nachází v uzavřeném, oploceném areálu, který je zabezpečen 24 hodin, 7 dní v týdnu bezpečnostní agenturou.


 
 
 
 

Máte na nás dotaz?

Tovární 784
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
dobos@dobos-db.cz