Logistika

Logistické pracoviště zabezpečuje všechny procesy související s nakládáním se zásilkou. Konkrétně se jedná o krátkodobé i dlouhodobé uskladnění zásilky, kompletaci zásilky, balení zásilky (primární, sekundární i přepravní balení s použitím adekvátního balícího postupu a materiálu), manipulaci zásilky v našich skladových prostorech na určené dopravní prostředky (silniční a železniční doprava) případně i odbavení zásilky vlastními dopravními prostředky, evidence a identifikace zásilek pro potřeby další distribuce případně i zhotovení další související dokumentace.

Firma disponuje železniční vlečkou, která vede z areálu firmy do stanice Dolní Bousov, odkud trať pokračuje k železničním uzlům Mladá Boleslav a Jičín. Firma také disponuje vlastní lokomotivou pro zabezpečení přepravy mezi Dolním Bousovem železniční zastávkou a areálem firmy. Firma zabezpečuje taktéž automobilovou dopravu materiálu v rámci služby zákazníkovi a to do hmotnosti 6 tun a to buď pro následnou expedici anebo pro přímé zásobování výrobních linek.


 

 
 
 

Máte na nás dotaz?

Tovární 784
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
dobos@dobos-db.cz