Dobos s.r.o.

 

Tovární 784,
294 04 Dolní Bousov 


: 25139801     DIČ: CZ25139801     Majitel a jednatel: Josef Turek 

Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2016,  ČSN EN ISO 14000:2016, ISO 14001:2015, IATF  16494, ISO 9001:2015
(prohlédněte si certifikáty v PDF)


Vedení společnosti:        326 396 250

Jednatel společnosti:     603 261 191

Vedoucí provozu:            326 390 419


E-mail:     dobos@dobos-db.cz


Společnosti je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52 962.


Dobos s.r.o. Dolní Bousov je česká firma, která se od roku 1997 zabývá logistikou a skladováním. V současné době disponujeme celkovou skladovací plochou 30.000 m2, z toho je 6000 m2  temperovaných (temperování skladových prostor na teplotu 5 °C a výše). Za dobu své existence jsme získali zkušenosti se skladováním širokého spektra materiálu a zboží od potravinářského až po automobilový průmysl.Reference


Politika kvality a environmentu

Vedení DOBOS s.r.o. Dolní Bousov, vycházeje z
 • požadavků trhu a zvýšení své konkurenceschopnosti
 • zásad stanovených v systémech QMS, EMS a IATF 16949
 • potřeby zajištění spokojenosti stávajícím i potencionálním zákazníkům
 • potřeby zvýšení ochrany životního prostředí
 
vyhlašuje společnou politiku a kvality a environmentu:
 1. Poskytovat komplexní logistické služby a kompletační práce s maximální vstřícností k požadavkům zákazníků, zdokonalovat zavedený systém kvality, environmentu a systému IATF 16949, k tomu využívat podnětů ze strany pracovníků a zlepšovat pracovní prostředí, spokojenost zákazníků považovat za prvořadý zájem společnosti
 1. Pro poskytování profesionálních služeb zajišťovat odborně připravené pracovníky, schopné reagovat na změny vyvolané potřebami zákazníka
 1. Logistické služby a kompletační práce provádět v souladu s právními a jinými požadavky platnými v oblasti životního prostředí
 1. Trvale přezkoumávat zdroje dopadů na životní prostředí společnosti a regionu, řešit případné připomínky pracovníků a veřejnosti, činnosti společnosti řídit tak, aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší, přijímat opatření k jejich odstranění, upřednostňovat prevenci znečišťování

Vedení společnosti se zavazuje:

 • politiku ročně upřesňovat do cílů
 • zajišťovat podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům společnosti
 • zavádět potřebná opatření ke splnění cílů a kontrolovat jejich plnění
 • v případě neplnění uplatňovat nápravná opatření
 • plánovat nezbytné zdroje k zajištění cílů
 • neustále zlepšovat systém QMS, EMS a IATF 16949
 • vhodnými prostředky prezentovat politiku veřejnosti a našim zákazníkům
Od zaměstnanců  společnosti vedení očekává:
 • odpovědný přístup k upevňování QMS a EMS
 • samokontrolu odváděné práce s maximální odpovědností za odvedenou práci
 • předkládání podnětů na zlepšení pracovní činnost
V Dolním Bousově 20. 4. 2020

Certifikáty společnosti 

 

 
 

Máte na nás dotaz?

Tovární 784
294 04 Dolní Bousov
+420 603 261 191
dobos@dobos-db.cz